Locatie Vlierstraat Expertisecentrum

Het Bonhoeffer College biedt een breed ondersteuningsprofiel dat garant staat voor een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor elke leerling. Hierdoor word je in staat gesteld jouw schoolloopbaan geheel te volgen en af te ronden op de locatie waar je begonnen bent.

Spilfunctie mentor

In onze begeleidingsstructuur vervult jouw mentor een spilfunctie. Jouw mentor is betrokken bij het opstellen van een handelingsplan en voert individuele gesprekken met jou en jouw ouders/verzorgers.

Begeleidingsteam

Wanneer je specialistische ondersteuning nodig hebt die jouw mentor niet kan geven, dan kan je worden aangemeld bij het interne begeleidingsteam van jouw eigen locatie. Het begeleidingsteam bespreekt jouw situatie, doet een voorstel voor een plan van aanpak en bespreekt dit vervolgens met je mentor. Eén van de voorstellen kan zijn dat je een plek krijgt op de intern begeleide werkplek. Hier krijgen leerlingen ondersteuning op maat, zowel op sociaal-emotioneel gebied als bij het leren. Om hier gebruik van te kunnen maken is een indicatie nodig van het begeleidingsteam.

Tijdelijke trajecten

Wanneer de intern begeleide werkplek niet de juiste oplossing blijkt voor jou, dan verzorgt het Expertisecentrum ondersteuningstrajecten aan de Vlierstraat 85. Wij bieden zowel kortdurende als langere trajecten gericht op alle onderwijsniveaus. Wanneer je geplaatst wordt op het Expertisecentrum, dan is dat altijd tijdelijk. Alle ondersteuning is erop gericht jou weer te laten terugkeren naar je eigen locatie. Je volgt zoveel mogelijk jouw eigen onderwijsprogramma van jouw eigen locatie.

Teams Expertisecentrum

Het Expertisecentrum bestaat uit 2 teams:

  • Team Expertise: scholing, training, advisering en bemiddeling van leerlingen op hun eigen locatie en locatie-ondersteuning.
  • Team Educatie en Begeleiding: heeft als doel om te zorgen dat de leerling terugkeert naar de locatie waar hij of zij vandaan komt. De locatie blijft verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en de leerling blijft dit programma zo veel mogelijk volgen.