Locatie Vlierstraat Expertisecentrum

Contact opnemen voor

Ziekmelden of te laat: (053) 751 21 00

Ben je ziek, dan moeten je ouders/verzorgers dat vóór 8:30 uur telefonisch melden. Ook als je laat komt, willen we graag dat je ouders/verzorgers ons hierover bellen. Bezoeken aan tandarts, dokter of specialist graag zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen.

Tussen 8:00 uur tot 16:30 uur zijn wij bereikbaar via ons algemene telefoonnummer (053) 751 21 00.

Voor dringende zaken buiten schooltijden is de mentor het eerste aanspreekpunt. (Contactgegevens worden aan het begin van het schooljaar per klas uitgereikt). Onze directie is via onderstaande gegevens bereikbaar:

Verlof

Volgens de wet mag onze school zonder een geldige reden geen vrij geven buiten de door de overheid vastgestelde vakanties en vrije dagen. Voor verlof met geldige reden moet toestemming gegeven worden door de afdelingsleider. Meer informatie over leerplicht en verzuim vind je in onze schoolgids.

Locatiedirectie

Portret Julie  Kuijpers
locatiedirecteur
Julie Kuijpers
[email protected]
06 518 565 66