Locatie Vlierstraat Expertisecentrum

Spilfunctie mentor

In de begeleidingsstructuur van het Bonhoeffer vervult de mentor een spilfunctie voor de leerling en de ouders. Hij is betrokken bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectiefplan en voert individuele gesprekken met de leerling en de ouders.

Begeleidingsteam

Wanneer je extra/specialistische ondersteuning nodig hebt die jouw mentor niet kan geven, dan kan je worden aangemeld bij het interne begeleidingsteam van jouw eigen locatie. Het begeleidingsteam bespreekt jouw situatie, doet een voorstel voor een plan van aanpak en bespreekt dit vervolgens met je mentor. Eén van de voorstellen kan zijn dat je een plek krijgt op de intern begeleide werkplek. Hier krijgen leerlingen ondersteuning op maat, zowel op sociaal-emotioneel gebied als bij het leren. Om hier gebruik van te kunnen maken is een indicatie nodig van het begeleidingsteam.

Tijdelijke trajecten

Wanneer de intern begeleide werkplek niet de juiste oplossing blijkt voor jou, dan verzorgt het Expertisecentrum ondersteuningstrajecten aan de Vlierstraat 85. Wij bieden zowel kortdurende als langere trajecten gericht op alle onderwijsniveaus. Deze locatie van Bonhoeffer College is geen reguliere instroomlocatie, maar een voorziening voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Expertisecentrum is gevestigd aan Vlierstraat 85. Wanneer je geplaatst wordt op het Expertisecentrum, dan is dat altijd tijdelijk. Alle ondersteuning is erop gericht jou weer te laten terugkeren naar je eigen locatie. Je volgt zoveel mogelijk jouw eigen onderwijsprogramma van jouw eigen locatie.

Teams Expertisecentrum

Het Expertisecentrum bestaat uit 2 teams:

  • Team Expertise: scholing, training, advisering en bemiddeling van de leerling op de locatie en ondersteuning van docenten op locaties. Het Team Expertise houdt zich naast leerlingbegeleiding bezig met de verdere professionalisering van docenten op locaties en heeft o.a. taken op het gebied van scholing, training, advisering, beleidsvoorbereiding.
  • Team Educatie en Begeleiding: heeft als doel om te zorgen dat de leerling terugkeert naar de locatie waar hij of zij vandaan komt. De locatie van de leerling is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en de leerling blijft dit programma zo veel mogelijk volgen. Het team houdt zich verder bezig met professionalisering en coachende begeleiding van docenten op locaties.